Surface RT

مطالب در رابطه با دستگاه سرفیس اصیل و اولیه با نام کامل Microsoft Surface که در سال 2012 از آن رونمایی شده و با نام Surface RT شناخته می‌شود.

بلوک تبلیغ حذف شد

با غیرفعال کردن بلوک تبلیغات از ما حمایت کنید.