آپدیت‌های کوچک

به‌روز رسانی‌های کوچک که بدون تغییر نسخه اصلی سیستم، اصلاحاتی را بر روی دستگاه شما اعمال می‌کنند.

بلوک تبلیغ حذف شد

با غیرفعال کردن بلوک تبلیغات از ما حمایت کنید.